Курси з підвищення кваліфікації енергетичних менеджерів

Вартість курсу енергоменеджера складає 35000 грн.

Наша компанія «СКБО «Екополітех»» у партнерстві з НТУ «ХПІ» завжди намагається йти в ногу з часом та відгукуватися на нові вимоги сучасності. Тож спираючись на Закон України «Про професійний розвиток працівників», та за допомогою діючих науковців Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» розробила сучасну програму Курсів енергетичних менеджерів для підвищення кваліфікації, з урахуванням вимогах Закона України «Про енергетичну ефективність», та Постанови КМУ від 23 грудня 2021 р. № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту»

Програма курсів енергоменеджерів увібрала в себе найактуальніші знання зі сфери енергоменеджменту, пройшла верифікацію кафедрами «Теплотехніки та енергоефективних технологій» і «Електричні станції» НТУ «ХПІ» , має зручний вигляд для онлайн навчання як в текстовому, так і відео форматі.

Опанувавши програму online Курсів підвищення кваліфікації енергетичних менеджерів, ви навчитеся проводити енергетичні аудити будівель, здійснювати збір та аналіз даних енерговитрат, виконувати інструментальне обстеження об’єктів, проводити енергетичні розрахунки, розробляти енергозберігаючі заходи, оформлювати звіти та презентувати результати дослідження. здійснювати аналіз витрат енергоресурсів, розробляти енергозберігаючі заходи, та організовувати робочий процес відділу энергоменеджмента.

Для більш якісного навчання, крім теоретичної частини, слухачі курсів енергетичних менеджерів будуть забезпечені усіма необхідними нормативними документами (ДСТУ, СНіП, Закони та постанови) з професійними коментарями щодо їх використання.

Зручний online формат навчання дозволить Вам без відриву від основної професійної діяльності, у своєму темпі, здобути додаткову спеціальність у сфері енергоменеджменту.

Після складання іспиту в атестаційній комісії члени якої є викладачами та науковцями НТУ «ХПІ», Ви отримуєте кваліфікаційний атестат, термін якого складає 5 років.

Вимоги до осіб, які мають намір пройти курси енергетичних менеджерів:

  • • відповідна вища освіта;
  • • сукупність систематизованих знань, умінь та практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло - газопостачання, вентиляції , сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель;

Програма курсів з підвищення кваліфікації енергетичних менеджерів

Енергетичний аудит

1. Методи та засоби проведення енергетичного аудиту.

2. Енергетичний аудит різних технологічних систем виробництва.

3. Енергетичний аудит будівель.

4. Етапи проведення енергетичного аудиту будівель.

Нормативні витрати паливно-енергетичних ресурсів

5. Основні питання та поняття. Роль нормування ПЕР у підвищенні енергоефективності.

6. Розрахунок норм витрат палива та електричної енергії. Класифікація норм витрат.

7. Визначення витрат електричної енергії.

8. Визначення витрат теплової енергії.

9. Правила споживання енергоносіїв.

Облік витрат ПЕР

10. Законодавча база, нормативні документи, договори поставки енергоносіїв.

11. Прилади обліку та контролю споживання енергії. Лічильники, аналізатори електричних мереж, АСКОЕ.

12. Сучасні комплексні системи контролю й обліку електроенергії.

13. Контроль відпустки теплової енергії й теплоносія. Види лічильників теплової енергії.

14. Витратоміри води. Витратоміри повітря. Газоаналізатори.

Технологія виробництва

15. Поняття про енерготехнологічний комплекс. Склад та структура ЕТК. Теплотехнологічна схема виробництва.

16. Енерготехнологічні комплекси скловарного виробництва.

17. Теплотехнологічні схеми скловарного виробництва з комбінованим виробленням теплової та електричної енергії.

18. Енерготехнологічні комплекси целюлозно-паперової промисловості.

Енергетичний менеджмент

19. Цілі та задачі ЕМ. Законодавча база ЕМ, та енергозбереження.

20. Енергетичний баланс підприємства. Організація обліку витрат ПЕР на окремих ділянках виробництва, та облік готової продукції.

21. Організація структурних підрозділів ЕМ на окремих ділянках виробництва. Інвестиції та інвестиційні програми підвищення енергоефективності.

22. Методологія оцінки ефективності енергозберігаючих проектів та фінансовий аналіз та етапи інвестиційних проектів.

Енерго та ресурсозбереження

23. Сучасний стан використання установок з поновлюваними джерелами енергії.

24. Технології використання АВДЕ. Вітроенергетика.

25. Геліоенергетика. Джерело сонячного випромінювання, його інтенсивність і визначення потенціалу використання.

26. Сонячні опалювальні системи.

27. Біоенергетика. Біомаса як енергетичний ресурс. Джерела біопалива.

28. Використання геотермального тепла для систем опалення , гарячого водопостачання та для вироблення електроенергії.

Замовити зворотній дзвінок