Курси енергоаудиторів - навчання енергоаудиту та перепідготовка

Вартість курсу складає 25000 грн.

Слухач, який сплатив бізнес-пакет, після проходження курсу енергоаудиту отримує допуск до складання іспиту з подальшим отриманням кваліфікаційного атестату "аудитора енергоефективності будівель" та "фахівця з обстеження інженерних систем будівлі". Додатково пакет включає річну підписку на користування розрахунковою програмою "Калькулятор енергетичного сертифікату будівлі" розташованої на платформі mms-energo.com. У розділі АРМ енергоаудитора Ви можете ознайомитись із роботою програми - Завдяки автоматизації процесів: наш сервіс формує енергетичний сертифікат відповідно до нормативних вимог, з урахуванням усіх додатків; - Веб-додаток включає: спільнота енергоаудиторів, інструменти, клієнтів і партнерів.

Курси підготовки до професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з аудиту енергоефективності будівель.

Наші консультанти є викладачами НТУ «ХПІ». Інформація, розміщена на нашому сайті, дозволяє в on-line режимі без відриву від основних професійних занять здобути другу спеціальність та пройти навчання енергоаудиту в Україні з отриманням сертифікату. Також ви можете пройти курси перепідготовки енергоаудиту та підвищення кваліфікації. Ми забезпечимо Вас усіма необхідними нормативними документами (ДСТУ, СНіП, Закони та постанови) з професійними коментарями щодо їх використання. Після проходження онлайн курсів енергоаудиторів ви навчитеся проводити енергетичні аудити з подальшою видачею звіту, складати енергопаспорт та енергетичний сертифікат. Після складання іспиту в атестаційній комісії НТУ «ХПІ» Ви отримуєте кваліфікаційний атестат, який реєструється у базі даних «Держенергоефективності», а Ваші контактні дані зазначаються у списку енергоаудиторів України.

Вимоги до осіб які мають намір провадити діяльність з аудиту енергоефективності будівель:

- відповідна вища освіта - сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, професійних якостей, інших компетентностей, здобутих у закладах вищої освіти у сферах енергетики, електроенергетики, електротехніки, електромеханіки, теплоенергетики, енергетичного менеджменту, тепло - газопостачання, вентиляції, теплофізики, будівництва, архітектури та цивільної інженерії, сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження інженерних систем будівель;

Освітньо-професійна програма підготовки до професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність з аудиту енергоефективності будівель

Зміст програми

1. Чинна нормативна правова база України з енергозбереження та енергоефективності. Правові аспекти енергоаудиту будівель.

2. Методи і етапи проведення енергетичного аудиту. (Згідно ДСТУ Б В.2.2-39 діє до: 2016). Розрахунковий метод проведення енергетичного аудиту будівлі. Розрахунковий метод за проектними даними та результатами технічного обстеження. Розрахунково - вимірювальний метод. Вимірювальний (експлуатаційний) метод. Об'єкти енергетичного аудиту. Етапи проведення енергетичного аудиту. Алгоритм проведення енергетичного аудиту.

3. Обладнання та прилади вимірювальної техніки. Збір даних. Проведення обстеження. Вимірювання температур. Обстеження огороджувальних конструкцій. Вимірювання теплотехнічних параметрів будівлі і його систем. Методика вимірювань. Прилади для вимірювання. Тепловізор. Особливості тепловізійного обстеження. Електричні вимірювання. Якість електричної мережі. якість освітлення.

4. Методика розрахунку енергетичних характеристик будівлі. Загальні питання. Сфера застосування методики. Нормативні посилання. Терміни та визначення. Позначення і скорочення.

5. Методика розрахунку енергетичних властивостей будівлі. Схема методики розрахунку. Енергетичний баланс будівлі і його інженерних систем. Метод розрахунку енергетичного балансу.

6. Розподіл на межі і зони будівлі при розрахунку. Межі будівлі при розрахунку. Теплові зони. Розрахунок по зонам. Визначення кондиционированной площі статі.

7. Енергопотреби для опалення та охолодження будівлі. Методика розрахунку енергопотреби. Енергопотреби для систем опалення та охолодження.

8. Теплопередача. Розрахунок теплопередачі трансмісією. Сумарна теплопередача трансмісією через зону будівлі. Узагальнені коефіцієнти теплопередачі трансмісією.

9. Теплопередача вентиляцією. Сумарна теплопередача вентиляцією через зону будівлі. Узагальнені коефіцієнти теплопередачі вентиляцією. Механічна вентиляція з центральним попереднім підігрівом або охолодженням.

10. Інфільтрація. Методика розрахунку. Розрахунок енергопотреби вентиляційної системи на основі інфільтрації.

11. Внутрішні теплопоступления. Розрахунок внутрішніх теплопоступлений від людей, устаткування, системи освітлення та ін.

12. Сонячні теплопоступления. Методика розрахунку. Загальні сонячні теплопоступления. Елементи сонячних теплопоступлений. Елементи затінення. Теплове випромінювання в атмосферу.

13. Режими роботи опалення та охолодження. Постійне і квазіпостійне опалення та / або охолодження. Коригування енергетичних параметрів для переривчастої роботи систем.

14. Річні енергопотреби для опалення та охолодження будівлі. Річні енергопотреби для опалення та охолодження зони будівлі. Річні енергопотреби для опалення та охолодження для комбінації систем.

15. Сумарне енергоспоживання системами опалення, охолодження та вентиляції. Загальні положення. Регулярні тепловтрати в системі і допоміжна енергія. Тривалість опалювального періоду та періоду охолодження для роботи сезонозавісімих технічних засобів.

16. Енергопотреби та енергоспоживання гарячого водопостачання. Енергопотреби гарячого водопостачання. Енергоспоживання гарячого водопостачання. Розрахунок втрат енергії.

17. Споживання електричної енергії. Енергоспоживання при освітленні. Енергоспоживання силового обладнання (насоси, вентилятори, ліфти, електропечі, офісні електроприлади).

18. Розробка енергозберігаючих заходів. Поділ заходів. Економічне обгрунтування впровадження енергозберігаючих заходів. Термін окупності.

19. Оформлення звітної документації. Складання звіту про енергетичний аудит. Складання енергетичного паспорта. Складання енергетичного сертифіката. Виписка з енергетичного сертифіката.

20. Передача даних в центральну базу. Форма подання інформації. Порядок заповнення таблиць. Терміни відправки і склад документації, що передається.

Замовити зворотній дзвінок